مروری بر گام ها و آکوردها

در این بخش از وب سایت لامینور به آموزش آکوردها و گام های گیتار می پردازیم.گام ها و آکوردها از ارکان اصلی موسیقی می باشند و برای تبدیل شدن به یک نوازنده ی حرفه ای یادگیری اصولی تئوری موسیقی امری بسیار مهم است.

آکورد در موسیقی

به نواختن هم‌زمانِ چند نُت آکورد گفته می‌شود. آکوردها به منظور ایجاد هارمونی در ملودی استفاده می‌شوند. به بیان دیگر، به چند صدا که در یک زمان با هم شنیده می‌شوند آکورد می‌گویند. نت‌ها اگر با فواصل سوم روی هم چیده شده باشند، آن را «حالت پایگی» می‌گویند. آکورد را متناسب با گام‌های موسیقی می‌سازند و معمولاً در سازهای زهی و شستی‌دار دیده می‌شود.

آکوردشناسی به دانشِ شناسایی آکوردهای مختلف و وجه تمایز و وجه تسمیهٔ آنها گفته می‌شود. ساده‌ترین آکوردها، آکورد «سه صدایی» است که از یک نُت به نام نتِ پایه به عنوان «پایه آکورد» و نت دیگری به نام میانی (که نسبت به پایه فاصلهٔ سوم دارد) به عنوان «سوم آکورد» و نتی که با پایه فاصلهٔ پنجم دارد (نمایان) به عنوان «پنجم آکورد» تشکیل شده‌است. اگر یک فاصلهٔ سوم به بالای سومین (آخرین) نتِ «آکورد سه‌صدایی» (تریاد) اضافه شود، آکورد «چهار صدایی» ، و با اضافه شدنِ فاصله‌های سوم دیگر به همین ترتیب، آکورد «پنج‌ صدایی» ، آکورد «شش‌ صدایی» ، و آکورد «هفت‌ صدایی» به وجود می‌آید.

گام ها در موسیقی

گام ها توالی چند نت هستند که به ترتیب ارتفاع مرتب شده‌اند و گستره صوتی‌شان جمعاً دوازده نیم‌پرده متساوی یا یک اکتاو است.گام ممکن است بالارونده یا پایین‌رونده باشد، یعنی ارتفاع نت‌ها در آن به ترتیب صعودی یا نزولی مرتب شده‌باشد.

در موسیقی کلاسیک گام‌ها با استفاده از نیم‌پرده‌های متساوی (بر اساس اعتدال مساوی) تعریف می‌شوند و فواصل کوچکتر از نیم‌پرده (یا ریزپرده) در گام‌های موسیقی کلاسیک وجود ندارند. در موسیقی برخی مناطق دنیا، از جمله موسیقی سنتی ایرانی، ترکی و عربی فواصل کوچکتری نظیر ربع پرده نیز به کار می‌روند.

هر گام بر اساس اولین نت آن نامگذاری می‌شود، برای مثال، گام «لا» از نت لا شروع شده و پس از پیمودن فاصله‌هایی (پرده‌هایی) به اکتاو یا فاصلهٔ هشتم (نت «لا» ی بعدی) می‌رسد. قسمت بعدی نام یک گام معرفی‌کنندهٔ سیری است که برای طی این فواصل تا فاصلهٔ هشتم به کار گرفته می‌شود. مثلاً گام دو ماژور یا «دو بزرگ» از پایهٔ نت دو شروع می‌شود و فواصلش منطبق بر تعریف گام ماژور است.