مصرف حجم اینترنت (نیم بهاء) برای تماشا آنلاین دوره‌ها

هنگام تماشای دوره‌ها در لامینور به صورت آنلاین ، برای مشترکین تمام اپراتورهای اینترنتی کشور ، حجم مصرفی به صورت (نیم‌ بهاء) محاسبه می‌شود.

عضویت ۱۰ روزه

ویژگی ها و امکانات:
 • مصرف حجم (نیم بهاء)
 • دسترسی رایگان به تمام دوره‌ها
 • فقط امکان نمایش آنلاین دوره‌ها
 • dfd
۱۵ هزار تومان (ده روز عضویت لامینور)

عضویت یک ماهه

ویژگی ها و امکانات:
 • مصرف حجم (نیم بهاء)
 • دسترسی رایگان به تمام دوره‌ها
 • فقط امکان نمایش آنلاین دوره‌ها
 • dfd
۳۰ هزار تومان (یک ماه عضویت لامینور)

عضویت سه ماهه

ویژگی ها و امکانات:
 • مصرف حجم (نیم بهاء)
 • دسترسی رایگان به تمام دوره‌ها
 • فقط امکان نمایش آنلاین دوره‌ها
 • امکان دانلود یک دوره به انتخاب
۷۰ هزار تومان (سه ماه عضویت لامینور)

عضویت یک ساله

ویژگی ها و امکانات:
 • مصرف حجم (نیم بهاء)
 • دسترسی رایگان به تمام دوره‌ها
 • فقط امکان نمایش آنلاین دوره‌ها
 • امکان دانلود یک دوره به انتخاب
۲۰۰ هزار تومان (یک سال عضویت لامینور)