تئوری موسیقی ؛ قسمت بیست و دوم: آکوردهای نهم یا پنج صدایی

آکوردهای پنج صدایی که به آنها آکوردهای نهم (Ninth Chord) هم می‌گویند، نوع دیگری از آکوردها هستند که از پنج نت تشکیل می‌شوند. اگر به بالاترین نت آکوردهای هفتم یا آکوردهای چهار صدایی یک نت با فاصلهٔ سوم اضافه کنیم آکورد نهم به دست می‌آید. بین این نت اضافه شده با پایه فاصلهٔ نهم وجود دارد و دلیل نام‌گذاری این آکورد هم همین است.

مانند آکوردهایی که در قسمت‌های قبل بررسی کردیم، با توجه به اینکه چه فاصلهٔ سومی (کوچک، بزرگ) به کدام آکورد هفتم اضافه شود، آکوردهای نهم نام‌ها و انواع مختلفی پیدا می‌کنند.

انواع آکوردهای نهم

آکوردهای نهم به ۱۰ صورت وجود دارند که معمول‌ترینشان آکوردهایی هستند که روی درجهٔ پنجم یا نمایان گام‌های ماژور و مینور ساخته می‌شوند وآکورد نهم نمایان ماژور و نهم نمایان مینور نام دارند. انواع آکوردهای نهم را به ترتیب بررسی می‌کنیم:

۱- آکورد نهم نمایانِ ماژور

آکورد نهم نمایان ماژور یا نهم نمایان بزرگ (Dominant Major Ninth) روی درجهٔ پنجم گام ماژور و مینور هارمونیک و ملودیک ساخته می‌شود. اگر به آکورد هفتم نمایان (هفتم ماژور-مینور) یک فاصلهٔ سوم بزرگ اضافه کنیم، آکورد نهم نمایان ماژور به دست می‌آید.

پس فواصل این آکورد عبارت است از: سوم بزرگ - سوم کوچک - سوم کوچک - سوم بزرگ.

 

۲- آکورد نهم نمایانِ مینور

آکورد نهم نمایان مینور یا کوچک (Dominant Minor Chord) از اضافه کردن یک سوم کوچک به آکورد هفتم نمایان ساخته می‌شود پس فواصل بین نت‌ها اینطوری است: سوم بزرگ - سوم کوچک - سوم کوچک - سوم کوچک.

۳- آکورد نهم ماژور ، هفتم مینور

اگر به آکورد هفتم مینور یک فاصلهٔ سوم بزرگ اضافه شود آکورد نهم ماژور و هفتم مینور (Major Ninth Minor Seventh) به دست می‌آید.

فواصل این آکورد: سوم کوچک - سوم بزرگ - سوم کوچک - سوم بزرگ. آکوردهای نهم

۴- آکورد نهم مینور ، هفتم مینور

اگر به آکورد هفتم مینور یک فاصلهٔ سوم کوچک اضافه شود اکورد نهم مینور هفتم مینور (Minor Ninth Minor Seventh) به دست می‌آید که فواصلش هم به این ترتیب است: سوم کوچک - سوم بزرگ - سوم کوچک - سوم کوچک.

۵- آکورد نهم مینور ، پنجم کاسته

با اضافه کردن یک سوم کوچک به آکورد هفتم نیم کاسته( هفتم کوچک پنجم کاسته)، آکورد نهم مینور پنجم کاسته (Minor Ninth Diminished Fifth) به دست می‌آید و فواصل بین نت‌هایش به این ترتیب می‌شود: سوم کوچک - سوم کوچک - سوم بزرگ - سوم کوچک.

۶- آکورد نهم ماژور ، هفتم ماژور

با اضافه کردن یک سوم بزرگ به آکورد هفتم ماژور می‌توان به آکورد نهم ماژور هفتم ماژور (Major Ninth Major Seventh) رسید. فواصل بین نت‌ها در این آکورد عبارت است از: سوم بزرگ - سوم کوچک - سوم بزرگ - سوم بزرگ.

۷- آکورد نهم افزوده

اگر به آکورد هفتم مینور-ماژور (هفتم بزرگ، کامل کوچک) یک سوم بزرگ اضافه کنیم، به آکورد نهم افزوده (Augmented Ninth) می‌رسیم. فواصل در این آکورد به ترتیب سوم کوچک - سوم بزرگ - سوم بزرگ - سوم بزرگ است.

۸- آکورد نهم ماژور ، هفتم مینور-ماژور

این آکورد از اضافه کردن یک سوم کوچک به آکورد هفتم مینور-ماژور ( هفتم بزرگ، کامل کوچک) درست می‌شود. این هم اسم انگلیسی‌اش که خیلی هم جمع و جور است! Major Ninth & Major Seventh & Minor Common Chord

فواصل بین نت‌ها: سوم کوچک - سوم بزرگ - سوم بزرگ - سوم کوچک.

۹- آکورد نهم مینور و هفتم کاسته

برای ساختن آکورد نهم مینور و هفتم کاسته (Minor Ninth & Diminished Seventh) کافی است یک سوم بزرگ به آکورد هفتم کاسته اضافه کنید. فواصل این آکورد: سوم کوچک - سوم کوچک - سوم کوچک - سوم بزرگ.

 

۱۰- آکورد نهم ماژور و پنجم افزوده

اگر به آکورد هفتم افزوده یک سوم کوچک اضافه کنید، به آکورد نهم ماژور پنجم افزوده (Major Ninth & Augmented Fifth) می‌رسید.

این هم از فواصل بین نت‌ها در این آکورد: سوم بزرگ - سوم بزرگ - سوم کوچک - سوم کوچک.  آکوردهای نهم
در شکل بالا چند نمونه از آکوردهای نهم را می‌بینید که به ترتیب از سمت چپ عبارتند از: آکورد نهم نمایان ماژور / آکورد نهم ماژور، هفتم ماژور / آکورد نهم ماژور، هفتم مینور و آخری هم آکورد شش است که در قسمت‌های بعدی برایتان توضیح می‌دهم.          

ارسال دیدگاه جدید

شما درحال ارسال نظر با اکانت مهمان هستید !! می‌توانید وارد شوید و با اکانت خود نظرتان را ثبت کنید .

دیدگاه ها ( 1 دیدگاه )