بیوگرافی اریک کلپتون

این مطلب به معرفی بیوگرافی اریک کلپتون کسی که به بازنویسی تاریخ سبک های راک و بلوز پرداخته است و سه بار به تالار افتخارات...